OU"Sv.Kiril i Metodij"Bitola

Aktuelnosti

view:  full / summary

Broshura 2013_2014

Posted by [email protected] on December 26, 2013 at 7:05 PM Comments comments (0)

Ако сакате да ја погледнете училишната Брошура за тековната година притиснете тука

Samoevaluacija 2012_13

Posted by [email protected] on July 8, 2013 at 4:30 PM Comments comments (0)

За да ја прочитате Самоевалуацијата 2012-2013 притиснете на  линкот http://oukimbt.webs.com/PDF/Samoevaluacija%202012_13.pdf

Ucilisen vesnik "Nasa eko tribina" 2011/2012

Posted by [email protected] on October 17, 2012 at 11:15 AM Comments comments (0)

За поврзување со Училишниот весник „Наша еко трибина“(бр.71) за учебната 2011/2012 година притиснете тука

Raspored na vremetraenjeto na nastavata

Posted by [email protected] on October 14, 2012 at 11:50 AM Comments comments (0)

За преглед на распоредот на времетраењето на часовите и одморите, притиснете тука


Rss_feed